Các bài về bảo mật liên quan Dot và token CP

Đọc ngay
hero banner
https://t.me/polkadotviet/562

Mục đích của bài hướng dẫn này là để các bạn có thể dùng các loại ví Crypto lưu trữ tài sản như Dot và token CP, thuận tiện nhất cho bản thân mà an toàn trước các hacker trên mạng, an toàn với những người xung quanh.

Cách nhìn của Cypress là sự cân bằng giữa Phi tập trung - Bảo mật - và Thuận tiện cho người dùng.

Đọc
https://t.me/polkadotviet/562?comment=18672

Dùng #BananaSplit để chia tách Seed:

Thực hiện trên máy tính

Đọc
https://t.me/polkadotviet/573

Parity Signer là ví cứng chúng ta có thể tự tạo

The simplest solution for cold storage

Parity Signer turns your iOS or Android device into a dedicated hardware wallet for Polkadot, Kusama, and other Substrate-based chains.

Your private keys may be kept secure offline at all times.

When you need, transactions are signed in an air-gapped way via QR-codes.

Đọc
https://t.me/polkadotviet/251

Hướng dẫn lập ví Nova, lưu trữ token CP

Đọc
https://t.me/polkadotviet/222

Dùng ví nhánh của PolkaDot JS, tăng cường bảo mật

Đọc